A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban

2019. november 21.

Dr. Fizel Natasa, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szociálpedagógus-képző Tanszékének megbízott tanszékvezetője, főiskolai docense a nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban címmel tartott előadást 2019. november 21-én, csütörtök este a VM4Köz.Klubban.

Az est folyamán megismerhettük a nemzeti nevelés kialakulásának történetét, fejlődését, fordulópontjait a XIX. század elejétől egészen a 1950-es évekig. Dr. Fizel Natasa szerint igazi fordulópontnak az 1868-as Eötvös-féle népoktatási törvény számít, melynek köszönhetően létrejött egy új iskolatípus, a polgári iskola. Az új iskolarendszer teret adott a korabeli társadalmi igényeknek, a nemzeti szellemiségű nevelésnek. Az előadásból megtudhattuk, hogy  identitástudatunk kifejlesztése és megtartása már egészen kicsi korban elkezdődik. Értékeink kiemelten fontos eleme a keresztény kultúra és a hozzá kapcsolódó ünnepkörök, szokások, hagyományok. A nemzeti neveléssel szoros összefüggésben áll a magyar történelmi események, magyar alkotók és alkotásaik, nemzeti jelképek, a hungaricumok ismerete. Ami pedig kiváltképp fontos tudatosítani, hangsúlyozni a szülőföldön maradást.

Az eseményről szóló további beszámolók az alábbi linkeken érhetők el:

Magyar Szó: A nemzeti identitástudat megtartása (beszámoló)

Vajdaság Ma: Dr. Fizel Natasa: Csökkenhet az asszimiláció, ha a kisebbség azt érzi, fontos az anyaországnak (interjú)

Pannon RTV: A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban (nyilatkozat, videó)

Szabadkai Magyar Rádió: A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban (Dr. Fízel Natasa előadásának meghallgatása)