Adatvédelmi tájékoztató hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezeléshez - VM4K

 

1. A Tájékoztató célja

A Szekeres László Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.vm4k.com című internetes honlap (a továbbiakban: VM4K) kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője lehetőséget kíván nyújtani a Felhasználók számára elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, biztosítva ezáltal, hogy e–mailben tájékozódhassanak a VM4K által életre hívott rendezvényekről és egyéb tevékenységeikről és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

Az Adatkezelő a www.vm4k.com weboldal működtetése során a Hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

 

2. Az Adatkezelő megnevezése:
 

Név: Szekeres László Alapítvány

Székhely: 24000 Szabadka, Makszim Gorkij 6/A

Telefonszám: +381(0)24-670-010, +381(0)24-670-900, +381(0)24-670-535,

E-mail: office@vm4k.org.rs

Képviselő: Somogyi Tünde ügyvezető

 

3. A kezelt személyes adatok köre:
 

  • név
  • település
  • e-mail cím

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

4.1. Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja a hírlevél Felhasználó által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírt céloktól eltérően nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy fele. A Felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Felhasználót, mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését.

 

6. A Felhasználó a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indoklás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat, amely esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg a Felhasználót. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.

 

A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

  • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva,
  • a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.