Az intézményről

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K) otthona Szabadkán, a felújított Donát Mór-házban van. A Szekeres László Alapítvány (SZLA) részeként, de önálló szervezeti egységként működő VM4K küldetése a közösség erősítése.

Képzései által a magyarul megszerezhető tudás háza, s ezen tudás magába foglalja úgy a felsőoktatási alap-, a tovább- és mesterképzések ismeretanyagát, mint az akkreditált képzések, szemináriumok és különféle tanfolyamok nyújtotta használható elméleti és gyakorlati kompetencia elsajátítását. Kutatásain keresztül feltérképezi a vajdasági magyar közösség igényeit, elképzeléseit, problémáit. Kulturális rendezvényeinek fókuszában a művészetek nyújtotta közös metszet, a közösségi- és közéletet meghatározó jelenségek állnak, szakértői a kulturális szolgáltatások és intézményhálózat kölcsönhatásait és lehetőségeit térképezik fel.

A vajdasági magyar közösséget érintő minden területet lefedő kutatásaival, elemzéseivel, külső szakértőinek tanulmányaival, cikkeivel és elemzéseivel van jelen és segíti úgy a területek, mint a különböző szervezetek és azok meghatározó szereplőinek munkáját, stratégiai céljaik, fejlesztési politikájuk megtervezését.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ feladatának tekinti továbbá, hogy a vajdasági magyar szakmai közélet aktív alakítója legyen, a szélesebb nyilvánosság elérésével. Konferenciákat, szakmai kerekasztalokat, vitafórumokat, műhelybeszélgetéseket és háttérbeszélgetéseket szervez.

Gondolkodásának és tevékenységének középpontjában a közösségre vágyó egyén áll: programjai, előadói, fellépői által maguk a gyerekek, fiatalok, felnőttek, érett korúak, szépkorúak hoznak létre értékalapú, nyitott szellemiségű közösséget.

A közösségteremtő szemlélet része a klubélet: a Köz.Klub rendszeresen, minden csütörtökön tartja rendezvényeit, de alkalmakhoz kötődően is szervez megmozdulásokat, akciókat.

A VM4K munkatársainak és külső szakértőinek a képzés-, a kutatás-, a kultúra és a rendezvényszervezés területén korábban megszerzett szakmai tapasztalata és eredményei az intézmény működésének színvonalát megalapozva a különböző intézményekkel és szervezetekkel együttműködésben teljesedik ki.

A VM4K tevékenysége nem csupán a honlapon, hanem a közösségi média csatornáin is követhető.