"AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN A JAVUKRA VÁLIK" (Róm 8, 28)

2018. október 04.

2018. október 4-én „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28) címmel tartott beszélgetős estet Brenner József püspöki helynök és Horváth Árpád jezsuita szerzetes atya a VM4Köz. Klubban

Az est folyamán többet megtudhattunk a Brenner családról. Brenner János szülei komoly, vallásos nevelésben részesültek, s ezt a saját gyermekeiknek is továbbadták. Mindhárom gyermek a szerzetesi, illetve a papi hivatást választotta. Brenner József atya elmesélte, hogy János testvére vidám, mosolygós, igazi gyermek volt. Minden érdekelte. Kiválasztottsága már kisiskolás korában megfigyelhető volt. 1951 őszén nyert felvételt a szombathelyi egyházmegye papnövendékei közé, és velük együtt a Győri Hittudomány Főiskolán folytatta teológiai tanulmányait. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi Székesegyházban, majd Rábakethelyen lett káplán.

János atya jószívűsége, szolgálatkészsége, a fiatalok és a kisgyermekek iránti tisztelete és rajongása példaértékű volt. A kommunista hatalom rossz szemmel nézte, ha egy pap ilyen odaadással, lelkiismeretesen foglalkozik a fiatalokkal. Ez volt Brenner János Anasztáz „bűne” is. Többször megtámadták, de mindig sikerült megmenekülnie. Nem félt a fenyegetéstől, az üldözéstől. 1957. december 14-én éjjel egy tizenhét éves fiú azzal az ürüggyel csalta el otthonról, hogy nagybátyja beteg. Útközben megtámadták és 32 késszúrással meggyilkolták. Kezével és testével mindvégig az Oltáriszentséget védte. Minderről a rendszerváltásig nem lehetett beszélni.

Brenner Jánost 2018. május 1-jén több mint tizenötezer ember előtt boldoggá avatták.

Az eseményekről szóló további beszámolók az alábbi linkeken érhetők el:

Magyar Szó: „A hivatásnak nincs története” (beszámoló)

Vajdaság Ma: VM4K: A Kádár-diktatúra mártír papjának élettörténete (beszámoló)

Pannon RTV: Milyen életet élt, milyen volt Brenner János atya? (beszámoló, videó)

Vajdasági RTV: Előadás Brenner János atya életéről (beszámoló, videó)