Felsőfokú képzések

A 2023/2024-ES TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK:

__________________________________________

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Művelődéstudományi Tanszék

Szak megnevezése: közösségszervező alapképzés

A képzés célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A végzett szakemberek képesek ellátni a művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését. Ezen túlmenően képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni.

Képesek a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök / feladatok ellátására. Képesek az együttműködésre a feladatukat érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik a kultúra terjesztése, a közösségszervezés, a közösségfejlesztés, a rendezvények szervezése, a kulturális tevékenységek végzése, az ifjúsági közösségek és programok, az ifjúságsegítés, tréningek, képzések tartása, és az élethosszig tartó tanulás iránt érdeklődnek, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát végezni, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

Az alapképzés ideje: 6 félév (3 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés pénteki és szombati napokon zajlik online és tantermi képzés útján havonta egy-két alkalommal.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.), illetve az online térben.

A képzésre való jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány (nem szükséges emeltszintű érettségi, sem pedig nyelvvizsga-bizonyítvány)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

 • érettségi bizonyítvány fénymásolata (amennyiben van, korábbi oklevél fénymásolata is szükséges az érettségi bizonyítvány mellett)
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, a nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (nem feltétel)
 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap (a jelentkezési letölthető INNEN)

 

Felvételi folyamata: felvételi vizsga nem lesz, a felvételi rangsor az átnyújtott dokumentáció alapján kerül kialakításra

Jelentkezés módja: A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – közösségszervező alapképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2023. szeptember 5.

Egyéb információ: 024/670-010

______________________________________________

Óbudai Egyetem

Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Szak megnevezése: információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami rohamosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget. Ezek azok a fő indokok, amelyek miatt az információbiztonság általánosan egy kiemelt kulcskérdéssé vált és válik a gazdaság minden ágazatának szereplői körében. Kiemelt jelentősége van mind a versenyszférában, ahol egyre több multi és cégcsoport vezeti be és tanúsíttatja az átfogó információbiztonsági irányítási rendszerét, és követeli ezt meg a beszállítóitól és alvállalkozóitól is. Az állami szférában az információbiztonsági követelményeket külön jogszabályok írják elő kötelezően, amelyek nemcsak a legtöbb állami szférába tartozó intézményre (kiemelten beleértve a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető létesítményeket is) vonatkoznak, hanem azok fontosabb beszállítóira, azok informatikai rendszereinek fejlesztőire és üzemeltetőire is.

A továbbképzés célja ezért az, hogy az információbiztonságról és annak alkalmazásáról magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a gazdaság minden ágazatában azoknak a szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és ezen új ismeretekkel képesek legyenek ezt az információbiztonság különböző területein felmerülő problémákra is kiterjeszteni. A cél tehát olyan mérnök-informatikusok képzése, akik képesek a modern IT-rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfia) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés szombati napokon zajlik online elérés útján.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • szakmérnök képzés: mérnöki (BSc, MSc vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diplom
 • szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc vagy MSc (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Szükséges dokumentumok:

 • oklevél fénymásolata
 • szakmai önéletrajz

Felvételi folyamata: felvételi vizsga nem lesz, a felvételi rangsor az átnyújtott dokumentáció alapján kerül kialakításra

Jelentkezés módja: A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2023. augusztus 15.

Egyéb információ: 024/670-010

______________________________________________

Óbudai Egyetem

Szak megnevezése: mechatronika mérnök mesterszak

A képzés célja olyan okleveles mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. A hallgatók elsajátíthatják a mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztését, emellett képessé válnak a magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására. A mesterképzés befejezésével a hallgatók felkészülnek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.

A 2022 szeptemberében induló 4 féléves mesterképzésre a műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az ingyenes, levelező munkarendű képzésre való jelentkezés határideje 2022. szeptember 3.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés pénteki és szombati napokon zajlik online elérés útján.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K), Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

A képzésre műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Jelentkezés módja:

 • előző diploma hitelesített fénymásolata
 • a korábbi tanulmányok során letett vizsgákról szóló bizonylat
 • a megjelölt dokumentumokat a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, vagy a VM4K épületében kell leadni.

Felvételi menete: szakmai beszélgetés, mely többek között a jelentkező korábbi képzettségére, szakmai felkészültéségre és tapasztalataira irányul.

Jelentkezés határideje: 2023. szeptember eleje

Egyéb információ: 024/670-010