2023. március 29. - 18:00

Felsőfokú képzések

A 2022/2023-AS TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK:

__________________________________________

Óbudai Egyetem

Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Szak megnevezése: információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami rohamosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget. Ezek azok a fő indokok, amelyek miatt az információbiztonság általánosan egy kiemelt kulcskérdéssé vált és válik a gazdaság minden ágazatának szereplői körében. Kiemelt jelentősége van mind a versenyszférában, ahol egyre több multi és cégcsoport vezeti be és tanúsíttatja az átfogó információbiztonsági irányítási rendszerét, és követeli ezt meg a beszállítóitól és alvállalkozóitól is. Az állami szférában az információbiztonsági követelményeket külön jogszabályok írják elő kötelezően, amelyek nemcsak a legtöbb állami szférába tartozó intézményre (kiemelten beleértve a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető létesítményeket is) vonatkoznak, hanem azok fontosabb beszállítóira, azok informatikai rendszereinek fejlesztőire és üzemeltetőire is.

A továbbképzés célja ezért az, hogy az információbiztonságról és annak alkalmazásáról magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a gazdaság minden ágazatában azoknak a szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és ezen új ismeretekkel képesek legyenek ezt az információbiztonság különböző területein felmerülő problémákra is kiterjeszteni. A cél tehát olyan mérnök-informatikusok képzése, akik képesek a modern IT-rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfia) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés szombati napokon zajlik online elérés útján.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • szakmérnök képzés: mérnöki (BSc, MSc vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diplom
 • szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc vagy MSc (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Szükséges dokumentumok:

 • oklevél fénymásolata
 • szakmai önéletrajz

Felvételi folyamata: felvételi vizsga nem lesz, a felvételi rangsor az átnyújtott dokumentáció alapján kerül kialakításra

Jelentkezés módja: A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2022. szeptember eleje

Egyéb információ: 024/670-010

______________________________________________

Óbudai Egyetem

Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Szak megnevezése: mechatronika mérnök mesterszak

A képzés célja olyan okleveles mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. A hallgatók elsajátíthatják a mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztését, emellett képessé válnak a magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására. A mesterképzés befejezésével a hallgatók felkészülnek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.

A 2022 szeptemberében induló 4 féléves mesterképzésre a műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az ingyenes, levelező munkarendű képzésre való jelentkezés határideje 2022. szeptember 3.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés pénteki és szombati napokon zajlik online elérés útján.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K), Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

A képzésre műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Jelentkezés módja:

 • előző diploma hitelesített fénymásolata
 • a korábbi tanulmányok során letett vizsgákról szóló bizonylat
 • a megjelölt dokumentumokat a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, vagy a VM4K épületében kell leadni.

Felvételi menete: szakmai beszélgetés, mely többek között a jelentkező korábbi képzettségére, szakmai felkészültéségre és tapasztalataira irányul.

Jelentkezés határideje: 2022. szeptember eleje

Egyéb információ: 024/670-010

______________________________________________

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szak megnevezése: színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan színház- és filmművészeti szakírók és kritikusok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában magas szinten képesek szakmájuk művelésére.

Az egyetem kiemelten fontosnak tartja, hogy képzési struktúránk szélesítésével biztosítsanak olyan tudás megszerzésének a lehetőségét, amellyel a diplomás munkavállalók javíthatják munkaerő-piaci pozíciójukat. Az oklevél birtokában nőnek a hallgatók elhelyezkedési esélyei, hiszen az egyetemeken ritka a filmes vagy a színházi szakírásra szakosodott képzés. Törekvésünk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett új kritikus-generáció gyökeres szemléletváltást hozzon a színházi szakírás területén, amelyet a színház- és filmművészet iránti alázat, elmélyült elméleti és gyakorlati tudás és etikus elkötelezettség jellemez.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, a képzés díja 10.000 Ft / félév. A képzés online elérés útján folyik.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, művészet, pedagógusképzés vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap (http://www.kre.hu/btkfelveteli/),
 • oklevelek fénymásolata (nem magyar, vagy angol nyelvű oklevél esetén az oklevél hivatalos fordítása),
 • szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • egy megírt színház- vagy filmkritika
 • egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte

Felvételi folyamata: A felvétel portfólió alapján történik, amelynek része egy, a jelentkező által színházi vagy filmprodukciókról írt, 3.000–8.000 leütés terjedelmű kritika.

Jelentkezés módja: A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a jelentkező számára a rendszer pdf. formátumban e-mailben elküld. A weboldal megnyitását követően a legördülő listában a következő opciót válasszák: színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzési szak (levelező) (Szabadka) A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelenkezési űrlapot be kell nyújtani (a fentiekben jelzet dokumentumokkal együtt).

A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2022. szeptember 3.

Egyéb információ: 024/670-010

Promóciós kisfilm megtekintése

______________________________________________

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szak megnevezése: művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzés

A művészeti igazgatás és művészetmenedzsment képzésben végzett hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy a magyar kulturális élet intézményi kereteiben olyan – különös tekintettel művészeti vonatkozású – szakfeladatokat lássanak el, amelyek felölelik a kulturális infrastruktúrának alapot adó jogi-igazgatási, gazdasági, marketing, menedzsment és szervező tevékenységek körét, akár az állami, akár a magánszférában.

Elsajátítandó kompetenciák:

 • a művészeti élet, valamint a társadalom és a gazdaság működésének magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek elsajátítása – a magyar művészeti infrastruktúra intézményi tapasztalatainak összegző átadásán keresztül;
 • a rendszerezett gyakorlati ismeretek elsajátítása, beépítése és folyamatos képzési alkalmazása – az egyes művészeti és kulturális intézmények szakértőinek rendszeres részvételével;
 • a művészet-igazgatási elemzés és döntéselőkészítés, illetve a döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése;
 • a művészeti tevékenységnek, a művészeti szervezetek és közélet működtetése során felmerülő feladatoknak és kérdéseknek, a jelenlegi gazdasági, jogi és kulturális összefüggésekben és az adott intézményi feltételek közötti értelmezése;
 • az igazgatási, kommunikációs és marketingelemzés és értékelés szempontjainak, illetve céljainak, valamint írásbeli formáinak megismerése.

Képzés ideje: 2 félév (1 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, a képzés díja 10.000 Ft / félév. A képzés online elérés útján folyik.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • társadalomtudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudományi, jogtudományi és igazgatási, művészet és művészetközvetítés, valamint pedagógusképzés képzési területen szerzett alapfokozat és szakképzettség, valamint
 • egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

Szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap (http://www.kre.hu/btkfelveteli/),
 • szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • oklevelek és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.) (nem magyar, vagy angol nyelvű oklevél esetén az oklevél hivatalos fordítása)

Jelentkezés módja: A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a jelentkező számára a rendszer pdf. formátumban e-mailben elküld. A weboldal megnyitását követően a legördülő listában a következő opciót válasszák: művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak (levelező) (Szabadka) A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelenkezési űrlapot be kell nyújtani (a fentiekben jelzet dokumentumokkal együtt).

A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2022. szeptember 3.

Egyéb információ: 024/670-010