Irodalmi háttérország – Bori Imre levelezése

2019. április 25.

Az Irodalmi háttérország – Bori Imre levelezése elnevezésű irodalmi-beszélgetős esttel vártuk az érdeklődőket 2019. április 25-én a VM4Köz. Klubban. Bori Imre lánya, dr. Ózer Ágnes muzeológus, történész, Berényi Emőke szerkesztő és Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója emlékezett meg az irodalomtörténész munkájára, életművére halálának 15. évfordulója alkalmából.

Virág Gábor arról kérdezte Bori Imre lányát, dr. Ózer Ágnest, hogy a család tagjai mennyire voltak részesei ennek a dinamikus életnek, melyet Bori Imre élt. Dr. Ózer Ágnes elmesélte a VM4Köz. Klub közönségének, hogy a nagy tapasztalatot biztosító életnek mindannyian részesei voltak.

Berényi Emőke szerkesztő bővebben beszélt a készülőben lévő kötetről, mely tulajdonképpen a Bori Imrének írt levelek szemelvényes gyűjteménye, s melynek címe A címzett: Bori Imre. A nyolcszáz oldalas kötet az 1951 és 1989 közötti küldeményeket foglalja össze, melyeket Ózer Ágnes válogatott és közreadott. A tudatosan strukturált, keretes szerkezetű kötet több mint 350 levelet tartalmaz, s a legtöbb levél az 1967 és 1973 közötti évekből származik. Ózer Ágnes kihangsúlyozta, hogy a levelek elsőrendű történelmi források. Kirajzolódik egy történet a jugoszláviai magyar irodalom és a tudományos élet kapcsolatrendszeréről, valamint az irodalmi kapcsolatok képe is kirajzolódik, ugyanis megkezdődik a kommunikáció a magyarországi irodalmárok és irodalomtörténészek között. A levelezésekből többet megtudhatunk a nyugati irodalmárokkal és a folyóirat-szerkesztőkkel való viszonyáról is. Berényi Emőke a levelezéseket izgalmas kordokumentumoknak és a vajdasági magyar irodalomtörténet-írás fejlődésregényének nevezte. Megtudhattuk, hogy Bori Imre legszorgalmasabb levelezőtársai Fehér Ferenc, Major Nándor, Herceg János, Dési Ábel, Ilia Mihály, Kassák Lajos és Weöres Sándor voltak.

A közönség egy játékban vehetett részt. Felolvasásra került három levél, melyeknek címzettje Bori Imre, s aki felismerte és megnevezte a levél feladóját, az a fent említett kötet megjelenését követően annak tulajdonosává fog válni.