Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program

Jogi nyilatkozat

2021. április 01.

2021 tavaszán első  kutatásunk a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban résztvevő 2 vajdasági iskoláskor előtti intézmény programban való részvételének felmérése volt, melynek alkalmával a 2 intézményben 4-4 interjút kellett készíteni a programot befogadó környezet/előzmények vizsgálatának és a program hatáselemzésének függvényében. A két intézmény kapcsán a tömbben (Magyarkanizsa) és a szórványban (Maradék) az identitástudatra, fejlődésre és nyelvi kompetenciák megszerzésére irányuló hatásmechanizmusok hosszú- és rövidtávú – már érezhető és várható, fizikailag megvalósult (eszközbeszerzés, építkezés stb.) és szellemi – eredményeit kellett jelentés formájában bemutatni. A kutatást az NPKI (Nemzetpolitikai Kutatóintézet) felkérésére készítettük el. 2022-re várható az intézet általi összefoglaló elemzés.