Képzéseink

Felsőfokú képzések

A 2023/2024-ES TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK:

__________________________________________

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Művelődéstudományi Tanszék

Szak megnevezése: közösségszervező alapképzés

A képzés célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A végzett szakemberek képesek ellátni a művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését. Ezen túlmenően képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni.

Képesek a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök / feladatok ellátására. Képesek az együttműködésre a feladatukat érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik a kultúra terjesztése, a közösségszervezés, a közösségfejlesztés, a rendezvények szervezése, a kulturális tevékenységek végzése, az ifjúsági közösségek és programok, az ifjúságsegítés, tréningek, képzések tartása, és az élethosszig tartó tanulás iránt érdeklődnek, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát végezni, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

Az alapképzés ideje: 6 félév (3 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés pénteki és szombati napokon zajlik online és tantermi képzés útján havonta egy-két alkalommal.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.), illetve az online térben.

A képzésre való jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány (nem szükséges emeltszintű érettségi, sem pedig nyelvvizsga-bizonyítvány)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

 • érettségi bizonyítvány fénymásolata (amennyiben van, korábbi oklevél fénymásolata is szükséges az érettségi bizonyítvány mellett)
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, a nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (nem feltétel)
 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap (a jelentkezési letölthető INNEN)

 

Felvételi folyamata: felvételi vizsga nem lesz, a felvételi rangsor az átnyújtott dokumentáció alapján kerül kialakításra

Jelentkezés módja: A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – közösségszervező alapképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2023. szeptember 5.

Egyéb információ: 024/670-010

______________________________________________

Óbudai Egyetem

Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Szak megnevezése: információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami rohamosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget. Ezek azok a fő indokok, amelyek miatt az információbiztonság általánosan egy kiemelt kulcskérdéssé vált és válik a gazdaság minden ágazatának szereplői körében. Kiemelt jelentősége van mind a versenyszférában, ahol egyre több multi és cégcsoport vezeti be és tanúsíttatja az átfogó információbiztonsági irányítási rendszerét, és követeli ezt meg a beszállítóitól és alvállalkozóitól is. Az állami szférában az információbiztonsági követelményeket külön jogszabályok írják elő kötelezően, amelyek nemcsak a legtöbb állami szférába tartozó intézményre (kiemelten beleértve a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető létesítményeket is) vonatkoznak, hanem azok fontosabb beszállítóira, azok informatikai rendszereinek fejlesztőire és üzemeltetőire is.

A továbbképzés célja ezért az, hogy az információbiztonságról és annak alkalmazásáról magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a gazdaság minden ágazatában azoknak a szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és ezen új ismeretekkel képesek legyenek ezt az információbiztonság különböző területein felmerülő problémákra is kiterjeszteni. A cél tehát olyan mérnök-informatikusok képzése, akik képesek a modern IT-rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfia) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés szombati napokon zajlik online elérés útján.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • szakmérnök képzés: mérnöki (BSc, MSc vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diplom
 • szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc vagy MSc (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Szükséges dokumentumok:

 • oklevél fénymásolata
 • szakmai önéletrajz

Felvételi folyamata: felvételi vizsga nem lesz, a felvételi rangsor az átnyújtott dokumentáció alapján kerül kialakításra

Jelentkezés módja: A megjelölt dokumentumokat a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – információbiztonsági szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezés határideje: 2023. augusztus 15.

Egyéb információ: 024/670-010

______________________________________________

Óbudai Egyetem

Szak megnevezése: mechatronika mérnök mesterszak

A képzés célja olyan okleveles mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. A hallgatók elsajátíthatják a mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztését, emellett képessé válnak a magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására. A mesterképzés befejezésével a hallgatók felkészülnek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.

A 2022 szeptemberében induló 4 féléves mesterképzésre a műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az ingyenes, levelező munkarendű képzésre való jelentkezés határideje 2022. szeptember 3.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, államilag finanszírozott. A képzés pénteki és szombati napokon zajlik online elérés útján.

Képzés helyszíne: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K), Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

A képzésre műszaki tudományok területén BSc, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Jelentkezés módja:

 • előző diploma hitelesített fénymásolata
 • a korábbi tanulmányok során letett vizsgákról szóló bizonylat
 • a megjelölt dokumentumokat a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, vagy a VM4K épületében kell leadni.

Felvételi menete: szakmai beszélgetés, mely többek között a jelentkező korábbi képzettségére, szakmai felkészültéségre és tapasztalataira irányul.

Jelentkezés határideje: 2023. szeptember eleje

Egyéb információ: 024/670-010

Élményalapú vizuális programozás – Téli informatikai tábor a VM4K-ban

2019. április 03.

2019. január 8. és 12. között került megszervezésre a második Élményalapú vizuális programozás elnevezésű  informatikai tábor a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban.

A képzés alkalmával a 10–12 éves gyermekek megismerkedhettek a vizuális programnyelvekkel, azok alkalmazásával.

A foglalkozásokat Vörös Csaba informatikatanár vezette.

Informatikai tudásátadás

Nagyszülők Online – informatikai képzés nagyszülők és nyugdíjasok részére

2019. május 15-étől június 19-éig hat héten keresztül, szerdánként, napi két órában került megszervezésre a VM4K képzése, melyben a nagyszülők korabeli hölgyek és urak ismerkedhettek meg az IT világ alapjaival.

A képzés alkalmával a 16 résztvevő betekintést nyerhetett a számítógép- és internethasználat alapjaiba, az elektronikus levelezés rejtelmeibe, a keresőoldalak használatába, valamint ízelítőt kaphattak a közösségi és multimediális oldalak világából. 

Az ingyenes foglalkozásokat a szabadkai Svetozar Marković gimnázium informatika tanára, Pletikoszity Balázs vezette.

IMG_20190515_160638_0.jpg

resized_1.jpg

Nagyszülők Online – informatikai képzés nagyszülők és nyugdíjasok részére

2019. március 13-ától április 17-éig hat héten keresztül, csütörtökönként, napi két órában nagyszülők és nyugdíjasok részére nyújtott informatikai képzést a VM4K számítógépes terme.

A képzés alkalmával a résztvevők megismerkedhettek a számítógép- és internethasználat alapjaival, az elektronikus levelezés rejtelmeivel, a keresőoldalak használatával, valamint betekintést nyerhettek a közösségi és multimediális oldalak világába. 

Az ingyenes foglalkozásokat László Aranka vezette.

Webp.net-resizeimage_0.jpg

Webp.net-resizeimage_2.jpg

 

Nagyszülők Online – informatikai képzés nagyszülők és nyugdíjasok részére

2019. január 18-ától március 1-jéig hat héten keresztül, péntekenként, napi két órában nagyszülők és nyugdíjasok részére nyújtott informatikai képzést a VM4K számítógépes terme.

A képzés alkalmával a résztvevők megismerkedhettek a számítógép- és internethasználat alapjaival, az elektronikus levelezés rejtelmeivel, a keresőoldalak használatával, valamint betekintést nyerhettek a közösségi és multimediális oldalak világába. 

Az ingyenes foglalkozásokat László Aranka vezette.

IMG_20190118_103144.jpg

IMG_20190301_091642205.jpg

 

Élményalapú vizuális programozás – Téli informatikai tábor a VM4K-ban

2019. január 8. és 12. között került megszervezésre a második Élményalapú vizuális programozás elnevezésű  informatikai tábor a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban.

A képzés alkalmával a 10–12 éves gyermekek megismerkedhettek a vizuális programnyelvekkel, azok alkalmazásával.

A foglalkozásokat Vörös Csaba informatikatanár vezette.

IMG_20190112_091510.jpg

IMG_20190112_110251_0.jpg

 

Nagyszülők Online – informatikai képzés nagyszülők és nyugdíjasok részére

2018. október 3-ától november 7-éig hat héten keresztül, szerdánként, napi két órában nagyszülők és nyugdíjasok részére nyújtott informatikai képzést.

A képzés alkalmával a résztvevők megismerkedhettek a számítógép- és internethasználat alapjaival, az elektronikus levelezés rejtelmeivel, a keresőoldalak használatával, valamint betekintést nyerhettek a közösségi és multimediális oldalak világába. 

Az ingyenes foglalkozásokat László Aranka vezette.

IMG_20181003_152749983_0.jpg

csoport2_1.jpg

 

Élményalapú vizuális programozás – Nyári informatikai tábor a VM4K-ban

2018. július 2. és 13. között került megszervezésre az első Élményalapú vizuális programozás elnevezésű  nyári informatikai tábor a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban.

A képzés alkalmával a 10–15 éves gyermekek megismerkedhettek a vizuális programnyelvekkel, azok alkalmazásával.

A foglalkozásokat Vörös Csaba informatikatanár vezette.

IMG_8893_0.JPG

Élményalapú vizuális programozás – Téli informatikai tábor a VM4K-ban

2019. január 8. és 12. között került megszervezésre a második Élményalapú vizuális programozás elnevezésű  informatikai tábor a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban.

A képzés alkalmával a 10–12 éves gyermekek megismerkedhettek a vizuális programnyelvekkel, azok alkalmazásával.

A foglalkozásokat Vörös Csaba informatikatanár vezette.

 

 

Akkreditált pedagógusképzések

Fejlesztő tréning - konfliktuskezelés, kommunikáció az oktatásban

2019. május 11-én, szombaton a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ egynapos, akkreditált továbbképzést szervezett Fejlesztő tréning - konfliktuskezelés, kommunikáció az oktatásban címmel óvodapedagógusok részére, dr. Grezsa Ferenc , a budapesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete Pszichológiai Továbbképző Központjának központvezető egyetemi adjunktusa vezetésével.

Az egész napos továbbképzésre 13 személy jelentkezett, akik főként a Szabadka Város területén működő Mi örömünk Iskoláskor Előtti Intézményben dolgoznak. A pedagógus hivatás számos olyan szituációt rejthet magában, melyból konfliktusok, verbális összetűzések alakulhatnak ki. A gyakorlatorientált továbbképzés alkalmával a résztvevők betekinthettek ezen konfliktusok megoldásának lehetőségébe, melynek egyik kiemelt eszköze a kommunkáció hatékony és magabiztos alkalmazása.

A nap folyamán a részvevők kávészünetekben, valamint az egy órás ebédszünetben oszthatták meg szakmai tapasztalataikat, meglátásukat Grezsa tanár úrral.

Webp.net-resizeimage_1.jpg

Webp.net-resizeimage_2_0.jpg

Szeminárium - Az ökológiai lábnyom csökkentése az elemek szelektív begyűjtésével az 5/17/5/5-ös modell szerint

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ a március 2-ai képzést követően ismételten ingyenes, akkreditált szemináriumot szervezett 2019. március 23-án az Ökológiai lábnyom csökkentése az elemek szelektív begyűjtésével 5/17/5/5-ös modell szerint címmel. A továbbképzés célja a résztvevők kompetenciájának fejlesztése, valamint a környezetvédelem legújabb és legösztönzőbb módszereinek elsajátítása volt. A képzésre Szabadkáról, Topolyáról, Hajdújárásról, Csantavérről, Kishegyesről és Bajmokról érkeztek általános iskolai kémia és biológia tanárok. A szemináriumot Tóth Dénes, a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola nyugalmazott tanára, az Eco-friends and Eco-kits Szervezet elnöke vezette.

Webp.net-resizeimage.jpg

 

Szeminárium - Az ökológiai lábnyom csökkentése az elemek szelektív begyűjtésével az 5/17/5/5-ös modell szerint

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ ingyenes, akkreditált szemináriumot szervezett 2019. március 2-án az Ökológiai lábnyom csökkentése az elemek szelektív begyűjtésével 5/17/5/5-ös modell szerint címmel. A továbbképzés célja a résztvevők kompetenciájának fejlesztése, valamint a környezetvédelem legújabb és legösztönzőbb módszereinek elsajátítása volt. A képzésre Szabadkáról, Horgosról, Magyarkanizsáról, Zentáról, Nagybecskerekről és Csantavérről érkeztek általános iskolai fizika és műszaki, technikai ismereteket oktató tanárok. A szemináriumot Tóth Dénes, a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola nyugalmazott tanára, az Eco-friends and Eco-kits Szervezet elnöke vezette.

kep_honlapra_0.jpg

 

Fejlesztő tréning - konfliktuskezelés, kommunikáció az oktatásban

2018. november 24-én, szombaton a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ egynapos, akkreditált továbbképzést szervezett Fejlesztő tréning - konfliktuskezelés, kommunikáció az oktatásban címmel általános iskolában oktató tanítók és tanárok részére. Az egész napos továbbképzésre 13 személy jelentkezett, akik Szabadkáról, Hajdújárásról, Zentáról, Bácsfeketehegyről is érkeztek pedagógusok.

A képzés vezetője dr. Grezsa Ferenc pszichiáter, mentálhigiénés szakember, a budapesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete Pszichológiai Továbbképző Központjának központvezető egyetemi adjunktusa volt. 

Grezsa.jpg

 

A segítő kommunikáció alapismereti készségei az oktatásban – egynapos akkreditált továbbképzés

2018. szeptember 22-én, szombaton a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ egynapos, akkreditált továbbképzést szervezett A segítő kommunikáció alapismereti készségei az oktatásban címmel általános iskolában oktató tanítók és tanárok részére.

A képzés vezetője dr. Grezsa Ferenc pszichiáter, mentálhigiénés szakember, a budapesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete Pszichológiai Továbbképző Központjának központvezető egyetemi adjunktusa volt. 

IMG_1848_1.JPG