Kik és milyenek vagyunk? – identitások a Vajdaságban

2019. szeptember 26. - 19:00

A többesszám nem véletlen, ahol sok náció él együtt, ott sokféle identitás alakul ki, létezik egymás mellett. A mai vajdasági társadalom ismét a polgári hagyományok felé fordulva alakítja önképét, önazonosságát. Ám ez a hagyomány is több rétegű és sokszor elbeszélnek egymás mellett az együtt élők, mi több, identitásuk azonos elemeit is másként élik meg.

De miből táplálkozik az identitás, a társadalmi folyamatok során kik voltak a példaadók és kik a példakövetők? Meddig kell visszanyúlnunk az időben, hogy valamelyest helyes választ kapjunk kérdéseinkre? Egyáltalában: hogyan lehetséges az, hogy az együtt élő, de más nyelvi és kulturális közegben szocializálódott csoportokban más-más önkép alakul ki?

Ennek a sokféle önazonosságnak az eredőiről esik szó az előadás során.