Magyar Ifjúságkutatás 2020 – Magyar Fiatalok 2020

Jogi nyilatkozat

2020. december 25.

Intézményünk – a magyarországi Társadalomkutató Kft. partnereként a Magyar Ifjúságkutatás 2020 elnevezésű, a 15–29 éves korosztályt (1991–2005) érintő, 500 fős felmérés vajdasági lebonyolítója volt. A kutatás a külhoni régiókban és Magyarországon párhuzamosan zajlott: Magyarországon 8000-es , Erdélyben 2000-es, Felvidéken 1000-es Kárpátalján és Vajdaságban pedig régiónként 500-as minta alapján, tehát mintegy 12000 magyar fiatalt kérdeztek családalapítási-, gyermekvállalási tervek és attitűd, oktatási és munkaerő-piaci pozíció témakörökben. Emellett, a vizsgálat tárgyát képezték még az életmód-különbségekkel, médiafogyasztással és kockázati magatartással, vallással, társadalmi közérzettel és identitással  kapcsolatos tárgykörök is.

2020 novemberében képzett kérdezőbiztosok járták Vajdaság településeit, akik  anonim kérdőíves interjúk formájában, személyes megkeresés során kérdezték le az adott korosztály tagjait a magyar ifjúság jelenlegi helyzetét – a fentiekben felsorolt  témák keretében – felmérő kutatás keretében. A Társadalomkutató Kft. a  2021-es évre tervezi a tanulmány megjelenését.

2021 júliusában még a  kutatás gyorsjelentésének bemutatására került sor, melyet kerekasztal-beszélgetés követett.  A gyorsjelentés adatait Székely Levente, a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 kutatásvezetője prezentálta, aki ismertetőjét az alábbi gondolattal zárta: „A fiatalok többsége határozottan bízik a jövőben, ez független a vizsgált régióktól, mindenhol a többség pozitívan, optimistán tekint a jövőbe.” Az adatok nyelvén: a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok csaknem 87 százaléka optimista, 45 százalék pedig nagyon bízik a sikeres jövőben.

A kerekasztal-beszélgetés keretében az ifjúságkutatás többi szakértői – Domokos Tamás (demográfus, szociológus, a Kodolányi Egyetem tanszékvezető docense) és Kántor Zoltán (szociológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője) vitatták meg az eredményeket Székely Leventével. A kutatás ezen eredményei ömlesztett formában kerültek nyilvánosság elé, a külhoni térségekben zajló kutatók részvétele nélkül.

A Társadalomkutató Kft. gyorsjelentése az alábbi linken érhető el.

Magyar_Ifjúságkutatás_2020