Magyarország a II. világháborúban

2018. október 25.

A VM4Köz.Klub csütörtök esti, az Európa és mi sorozat újabb programjának vendége prof. dr. Szakály Sándor történész volt, a budapesti székhelyű Veritas Történelemkutató Intézet főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Magyarország és a magyarországi politika 1938 és 1941 közötti éveiről tartott előadását és annak egyéni stílusát egy szerény beszámoló nem is tudja és nem is akarhatja visszaadni.

A történész bevezetőjében elmondta, hogy az I. világháborút követően Magyarország a területének 2/3-át, magyar nemzetiségű lakosságának pedig több mint 1/3-át veszítette el, mindebből kifolyólag a magyar politikát a világháborút megelőző években a trianoni országvesztés csapása határozta meg, melybe az országvezetés nem nyugodott bele. 1938 és 1941 között megegyezések általi politikai sikerként Magyarországhoz kerültek vissza az elcsatolt területekből – tévesen szokták azt a szót használni, hogy területe gyarapodott.

A professzor úr sok új, ismeretlen elemmel gazdagította a hallgatóságot. Egyebek mellett arra is rávilágított, hogy miközben ebben az időszakban Magyarország középhatalommá vált, a Kassát ért nem provokált szovjet támadás következtében, amikor a két nagyhatalom közötti diplomáciai kapcsolat megszakadt, Németország – Szakály szavaival élve – benyújtotta Magyarországnak a számlát.

Az izgalmas és tartalmas bő egy órás előadás szinte percek alatt röpült el, így az előadó 1941-nél zárta le az estét. Az est végén a közönségnek lehetősége adódott a professzor úr könyveiből vásárolni.