A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban

2019. november 21.

A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban címmel tartott előadást csütörtök este a VM4Köz.Klubban dr. Fizel Natasa, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szociálpedagógus-képző Tanszékének megbízott tanszékvezetője, főiskolai docense.

Az est folyamán megismerhettük a nemzeti nevelés kialakulásának történetét, fejlődését, fordulópontjait a XIX. század elejétől egészen a 1950-es évekig. Dr. Fizel Natasa szerint igazi fordulópontnak az 1868-as Eötvös-féle népoktatási törvény számít, melynek köszönhetően létrejött egy új iskolatípus, a polgári iskola. Az új iskolarendszer teret adott a korabeli társadalmi igényeknek, a nemzeti szellemiségű nevelésnek. Az előadásból megtudhattuk, hogy  identitástudatunk kifejlesztése és megtartása már egészen kicsi korban elkezdődik. Értékeink kiemelten fontos eleme a keresztény kultúra és a hozzá kapcsolódó ünnepkörök, szokások, hagyományok. A nemzeti neveléssel szoros összefüggésben áll a magyar történelmi események, magyar alkotók és alkotásaik, nemzeti jelképek, a hungaricumok ismerete. Ami pedig kiváltképp fontos tudatosítani, hangsúlyozni a szülőföldön maradást.