Partnereink

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása

A Szekeres László Alapítvány részeként, de önálló szervezeti egységeként működő Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ széleskörű munkája a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása által valósul meg.

Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ

A HÉTFA közpolitikai elemzéssel, gazdaság- és társadalomkutatással, valamint terület- és városfejlesztéssel foglalkozik a közgazdaságtan, a politikatudomány és a szociológia eredményeit is felhasználva.

Károli Gáspár Református Egyetem - Pszichológiai Intézet

A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú (jogelőd alapítása: 1855) és fiatal egyetem (jelenlegi nevén 1993 óta működik), így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Az egyetemen a pszichológusképzés 2000 szeptemberében indult. Ma közel 1500 hallgatót tanul a különböző képzési szinteken. A Továbbképző Központ diploma utáni szakképzést nyújt pszichológusoknak és más szakembereknek is. Az Intézetet évek óta a legjobb hazai pszichológus képzőhelyek közé sorolják, igen népszerű a jelentkezők körében.

Magyar Nemzeti Tanács

A szerbiai magyar nemzeti közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos önkormányzata, a magyar kulturális autonómia legfőbb szerve, amelynek közvetítésével az itt élő magyar nemzeti közösség gyakorolja kollektív jogát az önkormányzáshoz a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, és amely igyekszik mindent megtenni azért, hogy – bármennyire is fejünkre nőtt a történelem – a délvidéki/vajdasági magyarság szülőföldjén újra megtalálja önmagát és otthonát.

Magyarország Kormánya Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása

A Szekeres László Alapítvány részeként, de önálló szervezeti egységeként működő Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ széleskörű munkája a Magyarország Kormánya Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása által valósul meg.

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Az egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január 1.-jén alakult meg, azonban a „Bánki” több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet. Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelezi az intézményt. A kar kötelességének érzi, hogy az oktatási-nevelési munka, kutatás-fejlesztési tevékenység úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy az intézmény tradícióira építve nagy hangsúlyt fektet az egyetemes értékekre.

RINGATÓ

A Ringató program 1991-ben indult Szekszárdon, alapítója Gróh Ilona. 2004-ben készült el a program honlapja, mely folyamatosan csiszolódott, bővült. Ma már a program határon átnyúló hálózattal is rendelkezik, több mint 200 helyszínen folyik kisgyermekkori zenei nevelés. Számtalan kiadvány is segíti a kisgyermekes családokat, pedagógusokat, hogy a művészet eszközeivel neveljenek, gazdagítani tudják a gyerekeket és önmagukat.

Semmelweis Egyetem Pető András Kar

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar – korábban Pető András Főiskola, illetve Pető Intézet – küldetése, hogy a konduktív pedagógia eszközeivel javítsa azoknak az életminőségét, akik elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt nehézséggel és kihívással szembesülnek. A konduktív pedagógia világszerte keresett és elismert magyar hivatás. A Pető Intézet, mely 2017. augusztus 1-jétől a Semmelweis Egyetem karaként Pető András Kar néven működik. A karon korszerű, gyakorlatorientált konduktorképzés folyik, emellett felnőttképzési programokat is megvalósít az értékelvűség és a teljesség jegyében, hazai és nemzetközi színtéren.

Szegedi Tudományegyetem - Juhász Gyula Pedagógus-képző Intézet

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye. A szakrendszerű gyógypedagógus-képzés 2002 szeptemberében indult a karon. A képzési struktúra átalakulása után 2007 szeptemberében jött létre az önálló Gyógypedagógus-képző Intézet. Az intézet célja olyan gyógypedagógus szakemberek képzése, akik megalapozottan sokoldalú, korszerű és folyamatosan továbbépíthető elméleti és gyakorlati tudás birtokában kezdik el munkájukat.

Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

A Kulturális Kalauz a hivatásos és az amatőr művelődési intézmények híreit, rendezvényeit gyűjti egybe, ezeket publikálja az interneten. A vajdasági szerteágazó és sokrétű művelődési életet kívánja összefogni. Mindezt a kulturális örökség megőrzése és megosztása érdekében, a kortárs művészi törekvések prezentálása és minél szélesebb befogadói réteghez való eljuttatása céljából, a kommunikáció dinamikusabbá tétele és a kulturális turizmus lehetőségeinek fejlesztése céljából.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapításában működő, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek mint állami intézménynek a létrehozása (2005) azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelezte, amelyek immár a vajdasági magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazták, s új értéket jelentettek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában.

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség utódszervezetként 38 alapító kulturális szervezet részvételével alakult meg azzal a céllal, hogy „életre keltse a Vajdaság minden zugában kihalóban levő magyar kultúrértékeket”. A Szövetség a vajdasági magyar művelődési egyesületeket, kulturális, szakmai és alkotóműhelyeket tömörítő ernyőszervezet.