PETŐFIRŐL MÁSKÉNT – 200 ÉVE SZÜLETETT PETŐFI SÁNDOR (11.)

2023. március 12.

A nagy költő neve alatt Petőfi Sándor nevét viselő iskolák és kulturális egyesületek Vajdaságban

A szabadságharc költőjének nevét szerte Vajdaságban számos oktatási intézmény és kulturális egyesület viseli. Ezek közül vannak, amelyek csak néhány éve vették fel Petőfi Sándor nevét, és vannak olyanok, amelyek hosszú évtizedek óta e néven működnek. Jelen írásunkban ezen intézményekből és egyesületekből nyújtunk egy csokorra valót, a teljesség igénye nélkül, kiemelve közülük néhánynak a rövid történetét, ezzel is rámutatva arra, hogy rendszertől függetlenül, a II. világháborút követő egypárti diktatúrában és az azt követő többpártrendszerben egyaránt kereszteltek el Petőfi Sándorról iskolát és kulturális egyesületet. Továbbá a Petőfi-iskolákhoz kapcsolódó esemény az 1973 és 1991 között évenként megrendezett Petőfi Sándor és a Petőfi-brigád nevét viselő iskolák találkozója. Ezt a hagyományt harminc évvel a megszűnése után, 2021-ben ismét felelevenítették. Ennek a találkozónak a történetét is felelevenítjük írásunkban.

OKTATÁS PETŐFI SÁNDOR NEVÉVEL

A Magyar Nemzeti Tanács honlapján elérhető közérdekű információk szerint hat vajdasági településen, mégpedig Zentán, Újvidéken, Óbecsén, Magyarcsernyén, Hajdújáráson és Doroszlón működik Petőfi Sándor nevét viselő általános iskola. Tegyük hozzá, hogy a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolának a szomszédos Királyhalmán és Noszán is van kihelyezett iskolája. Emellett Kúlán működik egy iskola, amely a Petőfi Sándorról elnevezett vajdasági magyar partizánalakulat nevét viseli, a Petőfi Brigád Általános Iskola. Ez az intézmény hosszú múltra tekint vissza. A dokumentumok először 1855/1856-os tanévben tesznek róla említést. Az intézmény a hosszú évtizedek alatt viselte Vuk Stefanović Karađić és Kőrösi Csoma Sándor nevét is. A Petőfi Brigád nevet 1961-ben vette fel és azóta is ezt viseli.

A zentai Petőfi Sándor iskola viszont csak néhány éve viseli a szabadságharc költőjének nevét. Az épülete azonban már 1968-ban felépült, amelyet ünnepélyes keretek között az év szeptember 8-án adtak át rendeltetésének. Az intézmény azonban ekkor az Emlékiskola nevet kapta. Magát az épületet modern felszereléssel látták el, amely megfelelt az akkori oktatás minden követelményének. Az alagsorban műhelyek és ebédlő, a földszinten tornaterem, könyvtár, valamint a tantermek helyezkedtek el. Az intézmény 800 diákot tudott fogadni. Építése csaknem félmilliárd korabeli dinárba került, aminek zöme a zentai polgárok összefogásából gyűlt össze. Az iskola azonban csak néhány évig működött önállóan, ugyanis a község vezetése úgy döntött, hogy a zentai iskolákat egyesíti. Így az Emlékiskola 1975. augusztus 26-ától a Május 25-e Általános Iskolaközpont keretein belül működött. Az egypártrendszer bukása után az egységesített intézmény a Stevan Sremac Általános Iskolaközpont nevet vette fel. A nagy változás 2019-ben következett be, amikor a zentai képviselő-testület megszüntette az iskolaközpontot és négy önálló általános iskolát hozott létre, mégpedig a Stevan Sremac, a Thurzó Lajos és a Tömörkény István Általános Iskolát. A negyedik az egykori Emlékiskola volt, amely immár új néven Petőfi Sándor Általános Iskola néven vált ismét önálló intézménnyé. Továbbá a képviselő-testületi döntés alapján a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály iskolát is a Petőfi Sándor Általános Iskolához csatolták, Petőfi Sándor Általános Iskola Csokonai Vitézt Mihály Kihelyezett tagozat néven. A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola azóta is a szabadságharc költőjének nevével várja a zentai diákokat.

PETŐFI-ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA

A Petőfi-iskolák történetének fontos eseménye a Petőfi Sándor és a Petőfi-brigád nevét viselő iskolák találkozója. Az első találkozót 1973. június 10-én és 11-én tartották meg Doroszlón. 

Az eseményről a Magyar Szó június 13-ai számában a következőket olvashatjuk:

„Több mint száz vendég érkezett Doroszlóra a kórógyi Petőfi-zászlóalj, az újvidéki Petőfi Sándor, a hajdújárási Petőfi-brigád és a kúlai Petőfi-brigád általános iskolákból. Jelen voltak a zombori község társadalmi-politikai szervezeteinek képviselői, a szivaci Zmaj Játékok és a szomszédos sztapári általános iskola képviselői. A Petőfi-brigád volt harcosai közül megjelent Jontovits Rudolf, dr. Máriás József, Baki Ferences Mila, Balázs József, Takács István és Imre, Fehér István, Szalocsán Mihály, Farkas István, Banya József és Hengel Lajos.

Hogy a tanulók jól ismerik szeretett, nagy költőnk munkásságát, bizonyította a doroszlói iskolában megnyílt kiállítás, ahol többek között számos Petőfi-versillusztráció került bemutatásra, amelyeket a résztvevő iskolák tanulói készítettek. Komoly felkészültségről tett tanúbizonyságot a vasárnap [június 10-én] megrendezett vetélkedő is. A Jó Pajtás szervezésében került sor a Petőfi Sándor élete és költészete témájú vetélkedőre. A Petőfi-iskolák csapatai meglepő pontossággal válaszoltak a költő életével kapcsolatos kérdésekre, és szinte gondolkodás nélkül ismerték fel verseit. Legjobbnak a becsei iskola csapata bizonyult, megelőzte a csernyei és a vendéglátó doroszlói iskolát. A Petőfi-brigád útjával kapcsolatos vetélkedőt az újvidéki Gyermekrádió szerkesztősége készítette elő. Az érdekes verseny végén holtversenyben a doroszlói és a becsei iskola csapata állt az első helyen. Pótkérdéseket kellett feltenni, s a csapatkapitány ügyességének köszönve, a doroszlóiak szerezték meg az elsőbbséget. Második helyre a becseiek, harmadik helyre pedig az újvidékiek kerültek.

Vasárnap este a találkozó részvevőinek nagy élményben volt részük; elbeszélgethettek a Petőfi-brigád volt harcosaival” – írták az első találkozóról napilapunkban.

A találkozót ezután minden évben megtartották, más-más helyszínen. Az utolsót 1991-ben Hajdújáráson. A hagyományt harminc évvel később 2021-ben, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola elevenítette fel, és tartotta meg az immár huszadik jubileumi találkozót. Az eseményre azonban már az online térben került sor. A rendezvény közösségi oldalára a résztvevő iskolák egy-egy bemutatkozó videót töltöttek fel. Elsőként a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola élhetett ezzel a lehetőséggel. Az iskola névadója, Kis Ferenc a Petőfi-brigád parancsnoka volt. A virtuális találkozón volt egy háromfordulós csapatverseny is, amelyen a történelem, az irodalom és a képzőművészet terén mérték össze tudásukat a csapatok.

A PETŐFI SÁNDORRÓL ELNEVEZETT EGYESÜLETEK

A szabadságharc költőjének nevét az oktatási intézményeknél jóval több kulturális szervezet, egyesület viseli. Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ például 1951 óta az újvidéki magyarok művelődési háza. A központ különböző szakcsoportjai kulturális értékeinket közvetíti, segítenek ezen értékek elsajátításában és tovább adják azokat. A központ épülete jelenleg felújítás alatt áll. Az újvidékin kívül Muzslyán működik a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Nagybecskereken a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, Versecen a Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, valamint Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület néven pedig Udvarszálláson, Pancsován, Bácsgyulafalván, Kátyon, Ürményházán, Kanizsamonostoron, Bácskertesen, Tordán, Székelykevén, Dobradón, Satrincán, Maradékon, Nyékincén, Kishegyesen, Bezdánban, Tóbán, Királyhalmán, Oromhegyesen, Tiszakálmánfalván és Oromon működik kulturális egyesület. Közülük kiemeljük a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet, amely 2021-ben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. A szervezet ugyanis 1946. június elsején jött létre, akkor még Magyar Kultúrkör néven. Az akkori alakuló közgyűlést mintegy 170 résztvevővel tartották meg. A kultúrkör azonban 1948. április 18-án határozatot hozott megszűnéséről és jogutódjául megalakult a Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség Pancsovai Fiókja.

De még ugyanazon évben, 1948. augusztus elsején rendkívüli közgyűlésen úgy döntöttek, hogy ismét nevet változtatnak és szervezet neve ezentúl Petőfi Sándor Magyar Közművelődési Egyesület lesz. Az hogy az egyesület mit is jelentett a pancsovai magyarság életében, az egy néhány évvel későbbi rádiós beszámolóból derül ki. 1951. február 4-én tartották meg a pancsovai kultúregyesületek szövetségének évi közgyűlését. Másnap az Újvidéki Rádió következőképpen számolt be erről az eseményről:

„Az elhangzott beszámolókból kitűnt, hogy a város kultúregyesületei közül a legtermékenyebb és leghasznosabb munkát a Petőfi Sándor magyar kultúregyesület végezte. A felszólalók különösen hangsúlyozták, hogy a Petőfi Sándor kultúregyesület volt az egyetlen, amelyben állandó jellegű és kihangsúlyozott kultúrmunka folyt”.

Az egyesület a nevéből közben elhagyva a köz előtagot a mai napig működik.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Új iskoláját ünnepelte Zenta. Magyar Szó. 1968. szeptember 9. 2. old.

Petőfi a miénk. Megtartották Doroszlón a Petőfi-iskolák első találkozóját. Magyar Szó. 1973. június 13. Dunatáj melléklet 7. old.

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1945–1954. Kronológia. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2011.

www.mnt.org.rs

www.petefisenta.edu.rs

www.ospetefibrigada.edu.rs

Patyi Szilárd

Forrás: Magyar Szó