SPENGLER AKTUALITÁSA: A NYUGAT ALKONYA 100 ÉV UTÁN

2018. szeptember 27.

Prof. dr. Csejtei Dezső, filozófiatörténész tartott előadást 2018. szeptember 27-én este a VM4Köz. Klubban Spengler aktualitása: A Nyugat alkonya száz év után címmel. 
Az előadásból a nagyszámú hallgatóság megtudhatta, hogy Spengler nagyívű művében arra az örök emberi kérdésre keresi a választ, hogy mit foglal magában, mit hoz a jövő, a jövőbeni történeti létezés?

Dr. Csejtei Dezső kiemelte: Spengler fölmondja az egységes világtörténelem koncepcióját. Elveti a Marxnál, Hegelnél, Comte-nál, Spencernél illetve Poppernél leírt egyértelmű haladás modelljét. Ő nyolc különböző kultúrát megnevezve a kultúrák sokféleségéről és egyidejűségéről beszél, organizmusoknak nevezve azokat. Felívelésük és elpusztulásuk nem választható, hanem sorsszerűen bekövetkező.

Megtudhattuk, hogy a nyugati „fausti” kultúra ősszimbóluma a tér, s ennek a végtelen térnek, távolságnak, a messzeségnek a legyőzésére és birtokba vételére törekszik a nyugati ember. 
Mivel a kultúrát organizmusnak tekinti Spengler, így annak van felívelő és hanyatló, pusztulásba torkolló szakasza – ez utóbbit civilizációnak nevezi és azt írja, hogy a nyugati civilizáció a 20-21. században jut el ide.

Dr. Csejtei Dezső elmondta, Spengler agyembernek nevezi azt az embertípust, aki ennek a civilizációs állapotnak felel meg. A beszélgetés eszmecserével zárult, az est vendégei közel egy órán keresztül faggatták az előadót, mondták el meglátásaikat.

Az eseményről szóló további beszámolók az alábbi linkeken érhetők el:

Magyar Szó: Mit hoz a jövő? (beszámoló)

Pannon RTV: A Nyugat alkonya 100 év után – előadás a VM4K Klubban (nyilatkozat, videó)