A vajdasági magyar kulturális élet alakulása a Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia elfogadása óta eltelt tíz év tükrében

Jogi nyilatkozat

2022. március 15.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ a szakmai és közélet aktív szereplőjeként a kulturális kapcsolati háló(zat) vizsgálatával is foglalkozik. Ennek keretében a VM4K a 2022-es év első felében az egész vajdasági magyar kulturális életet érintő felmérést és kutatást végez, melynek célja az első vajdasági magyar kulturális stratégia elfogadása óta eltelt 10 év eredményeinek; az eltelt időszakhoz viszonyítva a kulturális színtér jelenlegi helyzetének, igényeinek feltérképezése; valamint a közösségben megvalósuló intézményi és egyéb viszonyrendszerek változásának, a változási fázisok (át)alakulásának vizsgálata. A kutatás keretében a vajdasági magyar kulturális élet értékteremtő, örökségvédelmi és hagyományőrző intézményei, egyesületei, civil szervezetei részére március elején adatlapok/kérdőívek kerültek kiküldésre. A kérdőívek és adatlapok feldolgozását követően kapott elemzést a VM4K nyomtatott formában is megjelenteti, annak reményében, hogy ez is segíteni fogja a kulturális színtér szereplőinek munkáját céljaik és fejlesztési törekvéseik megvalósításában.